Zdrowie i pomoc społeczna

Wybierz miesiąc:

W ramach realizacji harmonogramu na rok 2019 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy organizuje szkolenie pt.: „Rodzice i szkoła wobec współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży” dla osób realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz zainteresowanych tematyką rodziców.

więcej

Wszystkich mieszkańców Dzielnicy Włochy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebują pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu kryzysu zapraszamy do skorzystania z szerokiego wsparcia Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego przy ul. Centralnej 24.

więcej