Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Włochy
ul. Centralna 24, 02-271 Warszawa
tel.: (+48) 22 44 34 474
e-mail: wlochy_krpa@um.warszawa.pl

Motywowanie do leczenia osób nadużywających alkoholu, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 

Przewodniczący Dzielnicowego Zespółu: Sławomir Sosnowski (wtorki godz. 16.00 – 18.00)

Posiedzenia członków Dzielnicowego Zespołu: wtorki 16.00 - 18.00

Dyżury członków Dzielnicowego Zespołu: wtorki 18.00 -19.30

Do zadań Zespołu należy m.in.

  • udzielanie porad z zakresu uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,
  • motywowanie do podjęcia leczenia osoby nadużywającej alkoholu,
  • kierowanie wniosków do sądu w sprawach obowiązkowego leczenia odwykowego