Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ul. Centralna 24, 02-271 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 44 74
e-mail: pikwlo@um.warszawa.pl

Wszystkich mieszkańców Dzielnicy Włochy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebują pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu kryzysu zapraszamy do skorzystania z szerokiego wsparcia Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy mieszczącego się przy ul. Centralnej 24 w Warszawie.


Udzielamy pomocy w następujących sytuacjach:
• różnego rodzaju kryzysy (m.in. konflikty, utrata bliskiej osoby, rozwód, choroba);
• problemy rodzinne, emocjonalne, w związkach;
• nadużywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych – pomocy udzielamy zarówno osobom szukającym motywacji do podjęcia leczenia i zmiany swojej sytuacji życiowej, jak i wszystkim tym, którzy cierpią z powodu nadużywania alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych przez osobę bliską;
• doświadczanie przemocy w rodzinie – udzielamy wsparcia psychologicznego, prawnego, pomagamy podjąć działania interwencyjne, dysponujemy bazą miejsc pomocowych. Pomocy udzielamy również świadkom przemocy;
• stosowanie przemocy wobec bliskich – zapraszamy osoby, które chcą zmienić swoje zachowanie i poszukują w tym celu motywacji i wskazania kierunku zmiany. 

Bezpłatnych porad i konsultacji w ww. sprawach udzielają:
• psycholog
• specjalista terapii uzależnień
• prawnik
• pracownik socjalny

Zapisy oraz informacje o konsultacjach:
tel.: 22 443 44 74 w godzinach i dniach wskazanych w poniższym harmonogramie
tel.: 888 552 677 w godzinach 9.00-18.00 od poniedziałku do piątku


Godziny dyżurów PIK:

                       

 

 

Konsultant

Dni i godziny dyżuru

psycholog

Aneta Bukowska

środy:             10.00-14.00

terapeuta uzależnień

Jolanta Wichlińska

wtorki:             17.00-20.00

pracownik socjalny

Romana Kuczowska

czwartki:         17.00-20.00

prawnik

Agnieszka Olszewska

piątki:              10.00-13.00

                       16.00-19.00

dyżur koordyntora PIK

  1. Małgorzata Karmalska – Selmaj
  2. Agnieszka Olszewska

poniedziałki:   15.00-20.00

piątki:              13.00-16.00