Newsletter

  • Korzystanie z usług "Newsletter" jest dobrowolne i bezterminowe
  • W celu świadczenia usługi "Newsletter" administrator pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
  • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
  • Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent Urzędu m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 3/5.

    Dane osobowe (w postaci adresów e-mail) przetwarzane są przez Urząd Dzielnicy Włochy wyłącznie w celu realizacji usługi "Newsletter". Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.

    Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi "Newsletter".

Przeczytałem powyższą notę:   

Aby otrzymywać newsletter wpisz swój e-mail:

Informacje:  Aktualności  Kalendarium  Ogłoszenia  Zamówienia publiczne 


W przypadku rezygnacji z newslettera wpisz swój e-mail:


Podane adresy poczty elektronicznej wykorzystywane są jedynie do rozsyłania newslettera.