Porady prawne

Punkt bezpłatnej pomocy prawnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

ul. Centralna 24, 02-271 Warszawa, tel. 22 443 44 78
 

Punkt czynny jest w następujących dniach i godzinach:
Poniedziałek:   8:00  - 16:00
Wtorek:           12:00 - 16:00
Środa:             8:00   - 16:00
Czwartek:        8:00   - 16:00
Piątek:             10:00 - 18:00 
Sobota:            9:00   - 13:00
 
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcy prawni i adwokaci.