Zarząd

Michał Wąsowicz

Przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 13.00-15.30 w pok. 405, po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem w pok. 405, tel. (+48) 22 443 42 00, fax (+48) 22 443 42 03.

Jerzy Kowaliszyn
Przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 12.30-15.30 w pok. 409, po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem w pok. 410, tel. (+48) 22 443 43 00, fax (+48) 22 443 42 03.
Christian Młynarek

Przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w pok. 411, po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem w pok. 410, tel. (+48) 22 443 43 00, fax (+48) 22 443 42 03.