Plany miejscowe

koncepcja MPZP Wiktoryn

Uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu:

nr LI/1540/2009 z dnia 19.03.2009

 

Uchwały zmieniające (np. sprostowania, zmiany granic planu:

nr LXXXIV/2141/2014 z dnia 26.06.2014 (podział)