Radni

Andrzej Krupiński
kadencja: 2018-2023
dyżury: zobacz
Komisje:
Mieszkaniec Dzielnicy Włochy od urodzenia. Żonaty, dwóch synów. Z wykształcenia polonista, absolwent Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ponad 20 lat uczył j. polskiego i historii, był zastępcą dyrektora szkoły. Ostanie 5 lat poświęcił działalności związkowej, pełnił funkcję prezesa Oddziału ZNP Warszawa – Ochota, Włochy. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli. Uhonorowany wieloma nagrodami i medalami, w tym Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz „Odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych”. W samorządzie działa od 1993 roku, wieloletni przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Od 2002 roku Przewodniczący Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Na rzecz mieszkańców Dzielnicy pracował również w Dzielnicowym Zespole Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W kadencji 2010-2014 był Zastępcą Burmistrza Włochy m.st. Warszawy.