Dyżury

Kadencja:
Radny Termin i miejsce Godziny
Magdalena Bauer
 • drugi wtorek miesiąca, Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, p. II, pok. nr 225, w godzinach: 18.00 - 19.00

  lub w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: tel. 513 035 688.

  • Komisje:
   Kultury i Sportu - Wiceprzewodnicząca
   Oświaty
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
18.00 - 19.00
Halina Berłowska
 • I poniedziałek miesiąca, Dom Kultury Włochy, ul. B. Chrobrego 27 w godzinach 18.00 - 19.00

  kontakt za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy,
  tel. 44 34 212

  • Komisje:
   Skarg, Wniosków i Petycji - Przewodnicząca
   Budżetu
   Rewizyjna
   Oświaty
18.00 - 19.00
Sylwia Ciekańska
 • w indywidualnie ustalonym terminie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w Urzędzie Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, p. II,
  pok. nr 215

  tel. 691 651 251
  za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy,
  tel. 44 34 212

  • Komisje:
   Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
   Oświaty
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Mariusz Czapla
 • I poniedziałek miesiąca: Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Czereśniowa 35, pok. nr 02, w godz. 18.00 - 19.00

  lub w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, tel. 22 443 42 12

  • Komisje:
   Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
   Kultury i Sportu
18.00 - 19.00
Michał Hausman
 • w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. 44 34 212

  e-mail: michal.hausman@gmail.com
  tel: 504 066 323

  • Komisje:
   Budżetu - Przewodniczący
   Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
   Oświaty
   Mieszkaniowa
Łukasz Jarosz
 • w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub przez Wydział Obsługi Rady,
  tel. (22) 443 42 12

  e-mail: lukasz.jarosz@op.pl

  • Komisje:
   Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
   Skarg, Wniosków i Petycji
Magdalena Kaźmirowicz-Młot
 • I poniedziałek miesiąca: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Czereśniowa 35

  e-mail: magdalena.kazmirowicz@wp.pl

  • Komisje:
   Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Przewodnicząca
   Oświaty - Wiceprzewodnicząca
   Rewizyjna
   Skarg, Wniosków i Petycji
17:00-18:00
Andrzej Krupiński
 • III piątek miesiąca Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22,
  ul. Malownicza 31a, w godz. 17.00 - 18.00

  lub w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. 44 34 212

  • Komisje:
   Oświaty - Przewodniczący
   Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
   Budżetu
   Kultury i Sportu
   Mieszkaniowa
17.00 - 18.00
Tina Leśniak
 • I poniedziałek miesiąca: Bibliotek Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. ks. J. Chrościckiego 2, gabinet MAMOW, piętro I.
  w godz. 18.30 - 19.30


  • Komisje:
   Budżetu
   Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
   Kultury i sportu
18.30 - 19.30
Christian Młynarek
 • I czwartek miesiąca, Dom Kultury Włochy, ul. B. Chrobrego 27 w godzinach 18.00 - 19.00

  lub za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy,
  tel. 44 34 212

  • Komisje:
   Rewizyjna - Przewodniczący
   Oświaty
18.00 - 19.00
Tomasz Pisarek
 • .
  .

  • Komisje:
   Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - Wiceprzewodniczący
   Kultury i Sportu
   Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
   Oświaty
Mahbub Siddique-Olesiejuk
 • I wtorek miesiąca, Okęcka Sala Widowiskowa, ul. 1 Sierpnia 36a, w godzinach 17.00 - 18.00

  lub w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. 44 34 212

  tel.: 514 518 717
  e-mail: mhs09@yahoo.com

  • Komisje:
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny - Wiceprzewodniczący
   Kultury i Sportu
   Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
   Oświaty
17.00 - 18.00
Katarzyna Siedlecka
 • .

  .

  • Komisje:
   Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
   Oświaty
Adam Siek
 • w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. (22) 443 42 12

  tel.: 513 721 698

  • Komisje:
   Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
   Mieszkaniowa
Radosław Sosnowski
 • w indywidualnie ustalonym terminie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w Urzędzie Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, p. II,
  pok. nr 225

  tel. 606 679 603

  • Komisje:
   Kultury i Sportu
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
   Rewizyjna
Sławomir Sosnowski
 • w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 602 712 947

  lub za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy,
  tel. 44 34 212

  • Komisje:
   Kultury i Sportu - Przewodnicząca
   Mieszkaniowa - Wiceprzewodniczący
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Rafał Trojan
 • III środa miesiąca, Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, p. II,
  pok. nr 225, w godzinach: 17.00 - 18.00

  lub po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
  tel. 660 520 325

  • Komisje:
   Budżetu - Wiceprzewodniczący
   Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
   Rewizyjna
   Skarg, Wniosków i Petycji
17.00 - 18.00
Konrad Walerzak
 • .

  • Komisje:
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny - Przewodniczący
   Oświaty
Michał Wąsowicz
 • .

  .

  • Komisje:
   Budżetu
   Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
   Oświaty
Dominik Wymysłowski
 • w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. 44 34 212

  e-mail: dk.wymyslowski@gmail.com
  adres do korespondencji: Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
  al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

  • Komisje:
   Rewizyjna - Przewodniczący
   Mieszkaniowa - Przewodniczący
   Skarg, Wniosków i Petycji - Wiceprzewodniczący
   Kultury i Sportu
Mateusz Załęski
 • II wtorek miesiąca, DK "Artystyczny Dom Animacji", sala nr 22,
  ul. ks. Juliana Chrościckiego 14 w godz. 18.30-19.30

  lub w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. 44 34 212

  e-mail: zaleski.mateusz@gmail.com

  • Komisje:
   Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - Przewodniczący
   Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Wiceprzewodniczący
   Budżetu
18.30-19.30