Dyżury

Kadencja:
Radny Termin i miejsce Godziny
Magdalena Bauer
 • ,
  ul.

  tel.

  • Komisje:
   .
   .
Halina Berłowska
 • I poniedziałek miesiąca - Dom Kultury WŁOCHY, ul. B. Chrobrego 27

  • Komisje:
   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
   Budżetu i Infrastruktury
   Oświaty, Kultury i Sportu
18:00-19:00
Sylwia Ciekańska
 • po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, e-mailowym

  tel. 691 651 251
  e-mail: sylwia.cie@gmail.com

  • Komisje:
   Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
   Budżetu i Infrastruktury
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Mariusz Czapla
 • w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. 44 34 212

  tel. 0
  e-mail:

  • Komisje:
   ...
   ...
   ...
Michał Hausman
 • ...
  ul. ...

  • Komisje:
   ...
   ....
   ....
Łukasz Jarosz
 • w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub przez Wydział Obsługi Rady,
  tel. (22) 443 42 12


  e-mail: ....

  • Komisje:
   ...
   ...
   ...
   ...
   ...
Magdalena Kaźmirowicz-Młot
 • ...

  lub po uzgodnieniu telefonicznym
  tel. 0

  • Komisje:
   ...
   ...
   ...
Andrzej Krupiński
 • III piątek miesiąca - Szkoła Podstawowa nr 87 w Zespole Szkół nr 126,
  ul. Malownicza 31

  • Komisje:
   Budżetu i Infrastruktury
   Oświaty, Kultury i Sportu
   Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
17:00-18:00
Christian Młynarek
 • I czwartek miesiąca – ....
 • III czwartek miesiąca – Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, pok. 225, II piętro, godz. 18.30-19.30

  lub w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy, tel. (22) 443 42 12

  tel. ....
  e-mail: ....

  • Komisje:
   ...
   ...
   ...
   ...
Sebastian Piliński
 • I poniedziałek miesiąca - Budynek Spółdzielni SBM DOM,
  ul. Fasolowa 37, godz. 17:00 - 18:15
 • I poniedziałek miesiąca - Artystyczny Dom Animacji "ADA",
  ul. Chrościckiego 14, godz. 18:30 - 19:30

  lub w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. 44 34 212

  tel. 502 660 615
  e-mail: pilinskisebastian@gmail.com


  • Komisje:
   Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
   Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
   Oświaty, Kultury i Sportu
   Rewizyjna
   Komisja Budżetu i Infrastruktury
Tomasz Pisarek
 • I i III poniedziałek miesiąca - Urząd Dzielnicy Włochy,
  Al. Krakowska 257, pok. 225, II piętro

  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, tel. 609 666 933


  • Komisje:
   Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
   Komisji Budżetu i Infrastruktury
   Mieszkaniowa
   Oświaty, Kultury i Sportu
16.30 - 18.00
Mahbub Siddique-Olesiejuk
 • I wtorek miesiąca w indywidualnie ustalonym miejscu i godzinie
  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu poprzez Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, tel. 22 443 42 12

  • Komisje:
   ...
   ...
   ...
Katarzyna Siedlecka
 • II środa miesiąca, Artystyczny Dom Animacji "ADA", ul. Chrościckiego 14, godz. 17:00-19:00
 • III środa miesiąca, Dom Kultury WŁOCHY - ul. B. Chrobrego 27,
  godz. 17:00-18:00

  tel. ...

  • Komisje:
   ...
   ...
   ...
Adam Siek
 • Dyżur po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Wydziałem Obsługi Rady

  tel. (22) 443 42 12

  • Komisje:
   Oświaty, Kultury i Sportu
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Radosław Sosnowski
 • Dyżur po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

  tel. 606 679 603
  e-mail: radoslaw.sosnowski@onet.eu

  • Komisje:
   Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
   Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Sławomir Sosnowski
 • po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. 22 44 34 212

  • Komisje:
   Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
   Budżetu i Infrastruktury
   Oświaty, Kultury i Sportu
   Rewizyjna
Rafał Trojan
 • Dyżur po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

  tel. ...

  • Komisje:
   ....
   ...
   ...
Konrad Walerzak
 • III środa miesiąca -

  • Komisje:
   ...
   ...
Michał Wąsowicz
 • każda III środa miesiąca, Okęcka Sala Widowiskowa,
  ul. ...

  • Komisje:
   ....
   ...
   ...
Dominik Wymysłowski
 • I wtorek miesiąca - Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
  Al. Krakowska 257, pok. 225, II piętro
  godz. 17:00 - 18:00

  tel. ...

  • Komisje:
   ....
   ...
   ...
   ...
Mateusz Załęski
 • II środa miesiąca - ...

  tel.(22)
  e-mail: ...

  • Komisje:
   ...
   ...
   ...