Dyżury

Kadencja:
radny(a): Siek Adam
Termin i miejsce Godziny
 • w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. (22) 443 42 12

  tel.: 513 721 698

  • Komisje:
   Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
   Mieszkaniowa