Dyżury

Kadencja:
radny(a): Walerzak Konrad
Termin i miejsce Godziny
  • .

    • Komisje:
      Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny - Przewodniczący
      Oświaty