Dyżury

Kadencja:
Termin i miejsce Godziny
 • I wtorek miesiąca, Okęcka Sala Widowiskowa, ul. 1 Sierpnia 36a, w godzinach 17.00 - 18.00

  lub w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. 44 34 212

  tel.: 514 518 717
  e-mail: mhs09@yahoo.com

  • Komisje:
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny - Wiceprzewodniczący
   Kultury i Sportu
   Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
   Oświaty
17.00 - 18.00