Dyżury

Kadencja:
radny(a): Jarosz Łukasz
Termin i miejsce Godziny
 • w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub przez Wydział Obsługi Rady,
  tel. (22) 443 42 12

  e-mail: lukasz.jarosz@op.pl

  • Komisje:
   Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
   Skarg, Wniosków i Petycji