Dyżury

Kadencja:
Termin i miejsce Godziny
 • w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. 44 34 212

  e-mail: dk.wymyslowski@gmail.com
  adres do korespondencji: Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
  al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

  • Komisje:
   Rewizyjna - Przewodniczący
   Mieszkaniowa - Przewodniczący
   Skarg, Wniosków i Petycji - Wiceprzewodniczący
   Kultury i Sportu