Dyżury

Kadencja:
radny(a): Trojan Rafał
Termin i miejsce Godziny
 • III środa miesiąca, Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, p. II,
  pok. nr 225, w godzinach: 17.00 - 18.00

  lub po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
  tel. 660 520 325

  • Komisje:
   Budżetu - Wiceprzewodniczący
   Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
   Rewizyjna
   Skarg, Wniosków i Petycji
17.00 - 18.00