Dyżury

Kadencja:
Termin i miejsce Godziny
 • III piątek miesiąca Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22,
  ul. Malownicza 31a, w godz. 17.00 - 18.00

  lub w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. 44 34 212

  • Komisje:
   Oświaty - Przewodniczący
   Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
   Budżetu
   Kultury i Sportu
   Mieszkaniowa
17.00 - 18.00