Dyżury

Kadencja:
radny(a): Pisarek Tomasz
Termin i miejsce Godziny
 • .
  .

  • Komisje:
   Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - Wiceprzewodniczący
   Kultury i Sportu
   Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
   Oświaty