Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy

al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 130
tel.: (+48) 22 443 42 40
fax: (+48) 22 443 42 42

Główny Księgowy
Andrzej Mucha
tel.: (+48) 22 443 42 40
Zakres działań:
  • naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych,
  • opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy,
  • prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy,
  • prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo - księgowej Dzielnicy,
  • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, bilansów oraz sprawozdawczości opisowej dotyczączej Dzielnicy.