Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy

al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 18, 129, 128
tel.: (+48) 22 443 43 59; 22 443 43 60; 22 443 44 41; 22 443 43 61
fax: (+48) 22 443 43 58

Naczelnik
Agnieszka Nowak
tel.: (+48) 22 443 43 64
Zakres działań:
 • przyjmowanie i przesyłanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG )prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

   

Przydatne informacje

 • Centralna Ewidencja i Informacja o  Działalności Gospodarczej ( CEIDG )
  Dane i informacje są udostępniane na stronie internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl   
  infolinia 801 055 088; 22 486 68 70;
  e-mail: ceidg.gov.pl 
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • ewidencja pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
  targowiska i handel obwoźny
 •  
 • opłata skarbowa
  Wpłat z tytułu opłat skarbowych można dokonywać na konto:
  Urząd Dzielnicy Włochy
  Nr 77 1030 1508 0000 0005 5003 5049
  w kasie Urzędu Dzielnicy Włochy I piętro, pok. 111
   
 • opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wpłat z tytułu opłat za alkohol można dokonywać na konto:
  Urząd Dzielnicy Włochy
  Nr 77 1030 1508 0000 0005 5003 5243
   
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl)
 • Urząd Statystyczny w Warszawie (www.stat.gov.pl/warsz/)
 • Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl/nodo/9801)
 • Punkt Kontaktowy (www.eu-go.gov.pl)
 • Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo (www.is.waw.pl/Index.htm?office=31)
 • Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
 • Centrum Przedsiębiorczości Smolna (www.firma.um.warszawa.pl)