Wydział Obsługi Mieszkańców

al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 1, 20
tel.: (+48) 22 443 44 44

Naczelnik
Arkadiusz Zgórzak
tel.: (+48) 22 443 44 44
Zakres działań:
 • wykonywanie zadań związanych z obsługą mieszkańców w zakresie przyjmowania wniosków, skarg i innej korespondencji, udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawania dokumentów,
 • zbieranie informacji na temat stanu spraw kierowanych za pośrednictwem Wydziału do rozpatrzenia przez komórki organizacyjne Urzędu, a także informowanie o stanie ich realizacji w zakresie przestrzegania terminów i procedur,
 • przygotowanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz, a także opracowywanie propozycji udoskonaleń zasad i procedur obsługi interesantów oraz ich wdrażanie w zakresie swoich kompetencji.

Informacja

 • punkt informacyjny
  na parterze, czynny w godzinach pracy urzędu, tj.:
  poniedziałek, w godz. 8-18
  wtorek-piątek, w godz. 8-16
 • telefonicznie: (+48) 22 443 44 44
 • e-mail: sekretariat.udwlochy@um.warszawa.pl

Urbanistyka i architektura, geodezja i nieruchomości, ochrona środowiska
pokój nr 1
tel.: (+48) 22 443 44 50

Zasoby lokalowe, dodatki mieszkaniowe, oświata, kultura, sport, infrastruktura, deklaracje podatkowe, sprawy społeczne i zdrowotne, zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
pokój nr 20
tel.: (+48) 22 443 44 45, 22 443 44 46, 22 443 44 47


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
pokój nr 1, 20
tel.: (+48) 22 443 44 40, 22 443 44 50 

Kancelaria urzędu
pokój nr 17
tel.: (+48) 22 443 44 33, 22 443 42 54, 22 443 44 42

Opłaty skarbowe

Wpłat z tytułu opłat skarbowych można dokonywać:

 • na konto:
  Urząd Dzielnicy Włochy Nr 77 1030 1508 0000 0005 5003 5049
 • w kasie Urzędu Dzielnicy Włochy I piętro, pok. 111
 • KUENHE+NAGEL Sp. z o.o., 62-023 Gądki, ul. Spedycyjna 1
  Oddział w Warszawie, 02-158 Warszawa, ul. Wirażowa 35
 • DSV Air&Sea Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8
  Oddział Warszawa Lotnisko, 02-158 Warszawa, ul. Wirażowa 35
 • FORUM Sp. z o.o., 02-261 Warszawa, ul. Robotnicza 22

Opłaty w kasie Urzędu Dzielnicy Włochy mogą być dokonywane za pomocą kart płatniczych:
Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard i MasterCard Electronic


Informujemy iż  okienko kasy (I piętro, pok. 111) w Urzędzie Dzielnicy Włochy czynne jest w godzinach:
poniedziałek        8.00 – 17.45
     (przerwa 10.00 – 10.15)
wtorek – piątek    8.00 – 15.45     (przerwa 10.00 – 10.15)

 

-------------------------------------- 

Informujemy, że w ramach podpisanej w dniu 28 września 2012 r. umowy na obsługę bankową budżetu m. st. Warszawy, z wybranym w drodze postępowania przetargowego, Bankiem Handlowym. w Warszawie S.A. od 1.01.2013 r. do 31.12.2017 r. Miasto przyjmując płatności od mieszkańców będzie akceptowało karty płatnicze od organizacji kart płatniczych takich jak: Visa, VisaElectron, MasterCardElectronic, EuroCard/MasterCard, Maestro. Jednocześnie informujemy, że od płacącego nie będzie pobierana opłata surcharge fee - dopłata do transakcji sprzedaży z użyciem karty płatniczej w terminalu POS.

PUNKTY DO WPŁAT BEZPROWIZYJNYCH
Informujemy, że w ramach podpisanej umowy na obsługę bankową budżetu m. st. Warszawy, z wybranym w drodze postępowania przetargowego, Bankiem Handlowym SA w Warszawie Bank zobowiązany jest w wyznaczonych punktach/placówkach/oddziałach/filiach przyjmować wpłaty na rachunki bankowe Miasta bez pobierania opłat i prowizji. 

Punkty/lokalizacje do przyjmowania wpłat otwartych


--------------------------------------

Karmienie piersią? Jak najbardziej!
Mamy małych dzieci nierzadko zastanawiają się, czy karmiąc piersią w takim miejscu jak urząd, nie zostaną z niego wyproszone. Różne organizacje próbują wyjść im na przeciw przygotowując akcje i kampanie społeczne. Jednym z takich działań jest tworzona przez fundację Mleko Mamy mapa ze Strefami Karmienia Piersią. Wybrany urząd, kawiarnia czy centrum kultury po przejściu pozytywnej weryfikacji jest wpisywany na specjalną listę, a także otrzymuje naklejkę potwierdzającą, że mamy bez kłopotu nakarmią tu swoje dziecko piersią.
Wśród warszawskich stref karmienia piersią niestety nie ma zbyt wielu urzędów. Do chlubnych wyjątków należą tylko Urząd Dzielnicy Włochy oraz Urząd Dzielnicy Bielany. Dodajmy, że włochowski urząd od lat jest przystosowany dla matek z małymi dziećmi: dostępny jest specjalnie wyposażony pokój dla rodzica z małym dzieckiem, a także kącik zabaw dla dzieci nieco starszych. Wkrótce w Wydziale Obsługi Mieszkańców pojawią się naklejki z oznaczeniem Strefy Karmienia Piersią. To, że Urząd Dzielnicy Włochy jest przyjazny rodzicom z dziećmi już wcześniej poświadczały inne organizacje w tym fundacja MaMa.