Wydział Obsługi Mieszkańców

al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 1, 20
tel.: (+48) 22 443 44 44

Naczelnik
Arkadiusz Zgórzak
tel.: (+48) 22 443 44 44
Zakres działań:
 • wykonywanie zadań związanych z obsługą mieszkańców w zakresie przyjmowania wniosków, skarg i innej korespondencji, udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawania dokumentów,
 • zbieranie informacji na temat stanu spraw kierowanych za pośrednictwem Wydziału do rozpatrzenia przez komórki organizacyjne Urzędu, a także informowanie o stanie ich realizacji w zakresie przestrzegania terminów i procedur,
 • przygotowanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz, a także opracowywanie propozycji udoskonaleń zasad i procedur obsługi interesantów oraz ich wdrażanie w zakresie swoich kompetencji.

Informacja

 • punkt informacyjny
  na parterze, czynny w godzinach pracy urzędu, tj.:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8-16
 • telefonicznie: (+48) 22 443 44 44
 • e-mail: wlochy.wom@um.warszawa.pl

Urbanistyka i architektura, geodezja i nieruchomości, ochrona środowiska
pokój nr 1
tel.: (+48) 22 443 44 50; 22 443 44 31

Zasoby lokalowe, dodatki mieszkaniowe, oświata, kultura, sport, infrastruktura, deklaracje podatkowe, sprawy społeczne i zdrowotne, zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
pokój nr 20
tel.: (+48) 22 443 43 57; 22 443 44 45, 22 443 44 47


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
pokój nr 1, 20
tel.: (+48) 22 443 44 50 

Kancelaria urzędu
pokój nr 17
tel.: (+48) 22 443 44 33, 22 443 42 54, 22 443 44 43


Opłaty skarbowe

Wpłat z tytułu opłat skarbowych można dokonywać:

 • na konto:
  Nr   21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
 • w kasie Urzędu Dzielnicy Włochy I piętro, pok. 111
 • w opłatomacie na parterze Urzędu

 

Opłaty w kasie Urzędu Dzielnicy Włochy mogą być dokonywane za pomocą kart płatniczych:
Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard i MasterCard Electronic


Informujemy iż  okienko kasy (I piętro, pok. 111) w Urzędzie Dzielnicy Włochy czynne jest w godzinach:
poniedziałek - piątek,  godz.  8.00 – 15.45
     (przerwa 10.00 – 10.15)
 


--------------------------------------

Karmienie piersią? Jak najbardziej!
Mamy małych dzieci nierzadko zastanawiają się, czy karmiąc piersią w takim miejscu jak urząd, nie zostaną z niego wyproszone. Różne organizacje próbują wyjść im na przeciw przygotowując akcje i kampanie społeczne. Jednym z takich działań jest tworzona przez fundację Mleko Mamy mapa ze Strefami Karmienia Piersią. Wybrany urząd, kawiarnia czy centrum kultury po przejściu pozytywnej weryfikacji jest wpisywany na specjalną listę, a także otrzymuje naklejkę potwierdzającą, że mamy bez kłopotu nakarmią tu swoje dziecko piersią.
Wśród warszawskich stref karmienia piersią niestety nie ma zbyt wielu urzędów. Do chlubnych wyjątków należą tylko Urząd Dzielnicy Włochy oraz Urząd Dzielnicy Bielany. Dodajmy, że włochowski urząd od lat jest przystosowany dla matek z małymi dziećmi: dostępny jest specjalnie wyposażony pokój dla rodzica z małym dzieckiem, a także kącik zabaw dla dzieci nieco starszych. Wkrótce w Wydziale Obsługi Mieszkańców pojawią się naklejki z oznaczeniem Strefy Karmienia Piersią. To, że Urząd Dzielnicy Włochy jest przyjazny rodzicom z dziećmi już wcześniej poświadczały inne organizacje w tym fundacja MaMa.