Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania

al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 208, 210, 211
tel.: (+48) 22 443 43 93

Naczelnik
Joanna Czyżak
tel.: (+48) 22 443 43 91
pokój: 208
Zakres działań:
 • utrzymywanie placówek oświaty i wychowania,
 • tworzenie warunków dla działalności placówek,
 • prowadzenie ewidencji placówek, środków budżetowych i spraw kadrowych,
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauk.
   
 • inicjowanie i koordynacja zadań na terenie Dzielnicy w zakresie kultury fizycznej - sportu i rekreacji,
 • wspieranie zadań w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży,
 • wspieranie i kontrolowanie zadań realizowanych przez kluby sportowe oraz inne stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej w Dzielnicy w zakresie sportu kwalifikowanego,
 • wspieranie i organizowanie lokalnych imprez sportowych - rekreacyjnych,
 • wspieranie inicjatyw w zakresie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,
 • inicjowanie i promowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych oraz aktywnych form wypoczynku wśród mieszkańców Dzielnicy Włochy,
 • inicjowanie i realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i zdrowotnym poprzez sport i rekreację,
 • wspieranie działań promujących ideę olimpizmu i zasad fair play, współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym przy realizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
   

22 443 42 93 – Magdalena Kwiatkowska, pok. 208
22 443 43 96 – Alicja Wielgo, pok. 210
22 443 43 97 – Monika Bedyńska, pok. 210
22 443 43 94 – Małgorzata Lipiec, pok. 210

22 443 43 10 – Maria Stasiak (sport), pok. 211
22 443 43 11 – Lucyna Polska - Gmyz (sport), pok. 211