Zespół Spraw Społecznych dla Dzielnicy

Zastępca Burmistrza
Sebastian Piliński

Przyjmuje mieszkańców w pok. 411,
po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem w pok. 410,
tel. (+48) 22 443 43 00, fax (+48) 22 443 42 03.


Mieszkaniec Włoch od urodzenia, blisko związany ze Starymi i Nowymi Włochami. Pochodzi z włochowskiej rodziny z tradycjami zaangażowania społecznego.
Absolwent włochowskich szkół: SP nr 66 przy ulicy Przepiórki, gimnazjum nr 112 przy ulicy Solipskiej. Ukończył liceum im. Hugona Kołłątaja na warszawskiej Ochocie. Jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmował się Ameryką Łacińską oraz bronił pracy naukowej nt. eksportu REM sektora strategicznego Chin.
Ma kilkuletnie doświadczenie jako pracownik i wolontariusz zarówno ogólnopolskich, jak i warszawskich organizacji pozarządowych takich, jak np. Centrum im. Adama Smitha, Centrum Studiów Polska-Azja, Stowarzyszenie KoLiber, Stowarzyszenie Wiosna, Stowarzyszenie Wspólnota Dzielnicy Włochy. Pełnił tam różne funkcje od wiceprezesa przez koordynatora biura medialnego.
Pracował na średnim i wyższym szczeblu zawodowym w marketingu, branży eventowej i sektorze strategicznym.
W działalność lokalną angażuje się od wielu lat, wspierając włochowskie organizacje pozarządowe. Bezpartyjny samorządowiec. Radny dzielnicy Włochy w kadencji 2014-2018 r.
Mąż Anny i tata małego Brunona.