Aktualności

Wybierz miesiąc:
Kondolencje
14 stycznia 2019

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego Prezydenta Miasta Gdańska - p. Pawła Adamowicza. 

więcej

IV Sesja Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 18 stycznia 2019 roku, godzina 17.30, Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, sala konferencyjna nr 205, piętro II.

więcej

W czwartek, 17 stycznia, o godz. 17.00 (PKiN, sala Warszawska, IV p.) odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, podczas której Pawłowi Adamowiczowi, zmarłemu tragicznie prezydentowi Gdańska, zostanie nadane honorowe obywatelstwo m.st. Warszawy

więcej

Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy serdecznie zapraszają na Koncert Noworoczny Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej. Niedziela 27 stycznia 2019, godz. 19.00, Okęcka Sala Widowiskowa, ul. 1 Sierpnia 36a.

więcej

IX edycję konkursu S3KTOR 2018 ogłoszono zarządzeniem Prezydenta m.st Warszawy nr 6/2019 z dnia 4 stycznia br. Nabór zgłoszeń potrwa do 18 lutego br.

więcej

W związku z trwającymi przygotowaniami do realizacji Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019” w Dzielnicy Włochy, uprzejmie informujemy, że do organizacji wypoczynku dla uczestników akcji zostały wyznaczone 2 feryjne placówki edukacyjne we Włochach - Szkoła Podstawowa nr 88 oraz nr 66.

więcej

Prosimy dotychczasowych członków DKDS Włochy oraz inne organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne niewspółpracujące dotychczas z Komisją, o złożenie oświadczenia o chęci udziału w jej pracach i ich dostarczenie na kolejne posiedzenie Komisji, które odbędzie się 12.02 br. lub do Urzędu Dzielnicy Włochy, pokó nr 338, najpoźniej do dnia 28 lutego br.. Po tym terminie organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne, które nie złożyły stosownego oświadczenia, zostają usunięte z DKDS-u. 

więcej
Prawo własności gruntów
4 stycznia 2019

UWAGA! Od dnia 01.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy ustawy w prawo własności tych gruntów.

więcej

Od 1 stycznia 2019 r. odpady od mieszkańców odbiorą dotychczasowi operatorzy: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie spółka z o.o., „Suez Polska” spółka z o.o. oraz P.P.H.U.LEKARO Jolanta Zagórska.

więcej

Seniorze! Skończyłeś 75 lat? Masz problem z cieknącym kranem, nieszczelnym oknem lub inną drobną usterką?

więcej