Aktualności

Konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon dzielnicy Włochy!
6 sierpnia 2014

 

 

Konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon dzielnicy Włochy!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy Włochy do udziału w konkursie na "Najpiękniejszy ogród lub balkon dzielnicy Włochy".

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: ogród oraz balkon. 

Konkurs rozpoczyna się dnia 30.06.2014 i trwa do 14.08.2014. 

 

 

 

Nagrodami w konkursie są bony do realizacji w sklepie Castorama, który jest sponsorem wszystkich nagród - http://www.castorama.pl

Kategoria OGRÓD

Kategoria BALKON

III miejsce
Bon o wartości 150 PLN

III miejsce
Bon o wartości 100 PLN

II miejsce
Bon o wartości 250 PLN

II miejsce
Bon o wartości 150 PLN

I miejsce
Bon o wartości 500 PLN

I miejsce
Bon o wartości 300 PLN

 

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca ogród lub balkon, położonych w granicach administracyjnych dzielnicy Włochy.

Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie w terminie obowiązywania konkursu: 4-5 zdjęć ogrodu/balkonu.

Zdjęcia należy przesłać na adres Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, 03-122 Warszawa z dopiskiem „Najpiękniejszy ogród i balkon dzielnicy Włochy 2014” lub drogą elektroniczną: promocjawlo@um.warszawa.pl w temacie e-maila wpisując „Najpiękniejszy ogród i balkon dzielnicy Włochy 2014”.

Fotografie należy przesłać o wadze przynajmniej 500 kB. Zdjęcia powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze obrazy ogrodu lub balkonu, gdyż pierwszej ocenie będzie podlegać widok na zdjęciach, wg których wybrane zostaną ogrody do bezpośredniej oceny Komisji Konkursowej. Dodatkowo należy wypełnić zgłoszenie wzięcia udziału w konkursie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres, na który powinna zostać przesłana nagroda, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

Dokonując oceny ogrodów komisja konkursowa, w uzgodnieniu z właścicielem terenu, zastrzega sobie możliwość wizji lokalnej w umówionym terminie.

Kryterium oceny będą podlegać:

- sztuka kompozycji ogrodu/balkonu 0-5 pkt.;
- ocena kompozycji elementów ogrodu/balkonu 0-5 pkt.;
- racjonalne urządzenie części wypoczynkowej 0-5pkt.;
- dobór roślin zdobiących ogród/balkon przez cały okres wegetacji 0-5pkt.;
- kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole 0-5 pkt.;
- trawniki i ich utrzymanie 0-5 pkt.;
- ogólne wrażenia estetyczne 0-5 pkt.

Wszystkich uczestników prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu. Załączamy przykładowe zdjęcia zgłoszone na konkursy w innych miastach Polski. 

Pliki do pobrania: