Aktualności

Lato w mieście 2017 w Dzielnicy Włochy
12 maja 2017

Lato w mieście 2017 w Dzielnicy Włochy

Od dnia 26 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w programie „Lato w mieście 2017” organizowanym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. W wakacyjnych placówkach edukacyjnych od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00, dzieciom i młodzieży szkolnej zapewniamy opiekę, wyżywienie oraz bogatą ofertę programową - zajęcia sportowe, rekreacyjne, artystyczne, edukacyjne, kulturalne oraz świetlicowe. Program akcji jest bardzo urozmaicony i dostosowany do wieku oraz zainteresowań uczestników.

Rekrutacja do programu "Lato w Mieście 2017" rozpocznie się 15 maja 2017.    

W celu zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w programie należy wypełnić Kartę Uczestnika i złożyć w wybranej szkole, w której dziecko ma uczestniczyć w akcji. Wypełnioną kartę  rodzic/opiekun składa w terminie określonym przez placówkę realizującą program „Lato w mieście 2017”.

Uczestnicy programu „Lato w mieście” odpłatnie korzystają z posiłków. Opłata za posiłek wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły. Opłatę za posiłki należy wnieść bezpośrednio w punkcie dziennego pobytu lub na konto placówki realizującej program „Lato w mieście 2017”.

Szczegółowe informacje o terminie i sposobie dokonania opłat za posiłki, a także regulamin uczestnictwa w akcji oraz wzór karty uczestnictwa zostaną opublikowane na stronach internetowych placówek nie później niż do dnia 12.05.2017.

Wykaz wakacyjnych placówek edukacyjnych wraz z harmonogramem dzielnicowym dostępny jest w załączniku


Uwaga!

O zwolnienie z opłat za posiłki mogą ubiegać się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 korzystają z bezpłatnych obiadów na mocy decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej lub decyzji dyrektora szkoły. Podstawę do zwolnienia z opłaty za posiłki stanowić będą zaświadczenia o korzystaniu z bezpłatnych posiłków w bieżącym roku szkolnym, wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub przez dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza. Zaświadczenie to rodzic, uczeń powinien przedstawić w wakacyjnej placówce edukacyjnej, w której prowadzone będzie żywienie.

Pliki do pobrania: