Aktualności

XXV Sesja Rady Dzielnicy - 25 maja
18 maja 2017

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 5, § 22 ust. 1 i 2, 3 oraz § 23 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 16 do Uchwały NR LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 i poz. 454) zwołuję XXV Sesję Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 25 maja 2017 roku na godz. 17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy, al. Krakowska 257, sala konferencyjna nr 205, II piętro.

Pliki do pobrania: