Aktualności

Działasz na rzecz zieleni? Daj się poznać!
27 lipca 2017

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieskalnictwa realizuje zadanie pt. "Pole współdziałania na rzezcz zieleni w dzielnicach m.st. Warszawy".

Tematyka prac realizowanego tematu badawczego dotyczy współdziałania różnych podmiotów na rzecz zieleni w Warszawie. Zakres badawczy obejmuje identyfikację i ankietyzację podmitów zaangażowanych w działania na rzezcz zieleni na terenie całej Warszawy ze szczególnym zwróceniem uwagi na grupy i podmioty działające oddolnie, społecznie (organizacje pozarzadowe, fundacje, osoby indywidualne, grupy nieformalne).

Wynikiem tego działania będzie stworzenie ogólnej dostepnej interaktywnej mamy dla całej Warszawyz naniesionymi podmiotami działającymi na rzezc zieleni oraz sieć powiązań obrazujących ich współpracę.

Podmioty mogą się zgłaszać na adres: zielen@igpim.pl