Aktualności

Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego na Solipskiej
13 listopada 2017

Liceum Ogólnokształcące CLIX im. Króla Jana III Sobieskiego z dzielnicy Włochy bierze udział w projekcie „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”


Projekt ,,Bliżej rynku pracy” - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF ma na celu systemowe wzmocnienie doradztwa zawodowego w szkołach oraz przygotowanie szkół do świadczenia tego typu usług. Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do szkół z oddziałami gimnazjalnymi z obszaru ZIT WOF, w tym do doradców edukacyjno-zawodowych  oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa w w/w szkołach – łącznie 78os. (74K,4M) oraz 4445 uczniów (2080K, 1920M). Projekt ma charakter partnerski: m.st. Warszawa (Lider) oraz Partnerzy; Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki,  Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka oraz Uniwersytet Warszawski.

Celem głównym projektu  jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 VI 2019r.
 
Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa  w szkołach oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług. Wsparcie obejmuje rozwiązania:
1.  Uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa w szkołach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu  i podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z tego zakresu.
2.  Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Ponadto podjęte zostaną działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy z szkołami objętymi wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

 

Pliki do pobrania: