Aktualności

„Od zabawy do sportu” - finałowe rozgrywki 23 listopada
14 listopada 2017

W dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” przy ul. Malowniczej 31, odbędą się dzielnicowe rozgrywki
reprezentacji szkolnych dzieci klas II – IV szkół podstawowych w Finale „Od zabawy do sportu”.

Finałowe rozgrywki organizowane są na zakończenie tegorocznej edycji programu zajęć pozalekcyjnych „Od zabawy do sportu” prowadzonych w szkołach podstawowych w klasach I - IV
na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy