Aktualności

Dekomunizacja nazw ulic we Włochach
24 listopada 2017

Dekomunizacja nazw ulic we Włochach

Nazwa ulicy 17 Stycznia będzie zmieniona na Komitetu Obrony Robotników, a ulicy Bolesława Gidzińskiego na Marka Nowakowskiego. 9 listopada 2017 r. Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie zastępcze zmieniające nazwy kilkudziesięciu ulic w Warszawie, w tym dwóch w dzielnicy Włochy.

9 listopada 2017 r. Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie zastępcze zmieniające nazwy kilkudziesięciu ulic w Warszawie, w tym dwóch w dzielnicy Włochy.

Powszechnie tak zwana "ustawa dekomunizacyjna", która weszła w życie w 2016 r., nałożyła na samorządy obowiązek zmiany nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (w tym także ulic), które propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny.

Samorządy na dokonanie zmian miały czas do dnia 2 września 2017 r. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez właściwy organ samorządu terytorialnego, Wojewoda – po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej - wydaje zarządzenie zastępcze, które zmienia nazwy.

We Włochach Wojewoda dokonał dwóch zmian.

Zmiana nazwy ulicy Bolesława Gidzińskiego (Niskie Okęcie) - działacza komunistycznego, członka Komunistycznej Partii Polski, który poległ w okolicach Radomia w walce z Niemcami w 1943 roku, na Marka Nowakowskiego. Marek Nowakowski – pisarz, publicysta, scenarzysta, z Włochami związany był od dziecka.

W uzasadnieniu czytamy: "Marek Nowakowski (1935 - 2014) – pisarz, przedstawiciel małego realizmu, publicysta i scenarzysta. Jako literat jest zaliczany do tzw. pokolenia „Współczesności”. W swojej twórczości zajmował się oficjalnie przemilczanymi obszarami życia, ludźmi z tzw. marginesu społecznego i z peryferii wielkomiejskich. Był autorem „Raportu o stanie wojennym” i trzech zbiorów wspomnień o życiu w dawnej Warszawie „Powidoki”. „Raport o stanie wojennym” został przełożony na dziesięć języków i zdobył szereg wyróżnień literackich, stając się najsłynniejszym świadectwem literackim epoki podziemnej „Solidarności”."

Z kolei w uzasadnieniu do zarządzenia, które zmienia ul. 17 Stycznia na ul. Komitetu Obrony Robotników, Wojewoda podaje m.in.: „Nazwa 17 Stycznia prawdopodobnie odnosi się do daty 17 Stycznia 45 r. W nazwie ulicy nie zawarto bowiem pełnej daty, wskazującej na upamiętnienie innego konkretnego wydarzenia”. Z dalszej części uzasadnienia dowiadujemy się, że data 17 Stycznia kojarzyć się może z „wyzwoleniem” Warszawy, a w rzeczywistości – z zamiany okupacji niemieckiej na sowiecką.

Z kolei o Komitecie Obrony Robotników czytamy: "Komitet Obrony Robotników (KOR) powstał 23 września 1976 r. W podpisanym przez 14 osób Apelu do społeczeństwa i władz PRL  sygnatariusze stanęli w obronie robotników represjonowanych przez władze PRL za udział w protestach w Ursusie, Radomiu i innych miastach w czerwcu 1976 r. W dniu 29 września 1977 r.
KOR przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej KOR. Działacze KOR organizowali pomoc materialną, medyczną i prawną osobom represjonowanym. Zbierali informacje o ofiarach represji, aresztowaniach, pobiciach, wyrzuceniach z pracy, nękaniach i prześladowaniach uczestników protestów i członków ich rodzin. Pomagali przekazując pieniądze, szukając adwokatów, wspierając w sporządzaniu skarg i odwołań, czy uczestnicząc w rozprawach. Pomimo szykan i represji władz KOR rozwinął działalność na szeroką skalę.  Komitet Samoobrony Społecznej KOR rozwiązał się 23 września 1981 r.".

Poniżej w linkach cała treść zarządzenia i uzasadnienia. 

Na zarządzenie zastępcze Wojewody, Miastu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia treści zarządzenia. 

UWAGA! Ważna informacja dla mieszkańców!
Na podstawie art. 5 ustawy pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat, zaś zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

 

Pliki do pobrania: