Aktualności

Zima w Mieście 2018
24 listopada 2017

Zima w Mieście 2018 w Dzielnicy Włochy

Od dnia 15 stycznia do 26 stycznia 2018 r. zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w programie „Zima w Mieście 2018” organizowanym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. W feryjnych placówkach edukacyjnych od poniedziałku do piątku  w godz. 7.00-17.00, dzieciom i młodzieży szkolnej zapewniamy opiekę, wyżywienie oraz bogatą ofertę programową - zajęcia sportowe, rekreacyjne, artystyczne, edukacyjne, kulturalne oraz świetlicowe. Program akcji jest bardzo urozmaicony i dostosowany do wieku oraz zainteresowań uczestników.

Rekrutacja do Warszawskiego Programu "Zima w Mieście 2018" rozpocznie się już 27 listopada 2017 r.                 

W celu zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w programie należy wypełnić Kartę Uczestnika i złożyć w wybranej szkole, w której dziecko ma uczestniczyć w akcji. Wypełnioną kartę  rodzic/opiekun składa w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Uczestnicy programu „Zima w Mieście 2018” odpłatnie korzystają z posiłków. Opłata za posiłek wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły. Opłatę za posiłki należy wnieść bezpośrednio w punkcie dziennego pobytu lub na konto wskazane przez placówkę realizującą program „Zima w Mieście 2018”.

Szczegółowe informacje o terminie i sposobie dokonania opłat za posiłki, a także regulamin uczestnictwa w akcji oraz wzór karty uczestnictwa zostaną opublikowane na stronach internetowych feryjnych placówek edukacyjnych nie później niż do dnia 24.11.2017 r.

Wykaz feryjnych placówek edukacyjnych wraz z harmonogramem rekrutacji do Programu dostępny jest w załączniku.


Uwaga!
O zwolnienie z opłat za posiłki mogą ubiegać się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2017/2018 korzystają z bezpłatnych obiadów na mocy decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej lub decyzji dyrektora szkoły. Podstawę do zwolnienia z opłaty za posiłki stanowić będą zaświadczenia o korzystaniu z bezpłatnych posiłków w bieżącym roku szkolnym, wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub przez dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza. Zaświadczenie to rodzic, uczeń powinien przedstawić w feryjnej placówce edukacyjnej, w której prowadzone będzie żywienie.

Zima w Mieście 2018 w Dzielnicy Włochy - rekrutacja uzupełniająca 

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem limitu miejsc zakończyła się rekrutacja uzupełniająca do programu Zima w Mieście 2018.

Feryjne placówki edukacyjne

Lp.

Nazwa placówki

Adres

Termin realizacji

Kierownik /telefon
/e-mail

uczestnicy z klas….

 1

Zespół Szkół nr 17

 

ul. Promienista 12a
Warszawa

15.01-.19.01.2018 7.00-17.00

Beata Michalska – Luwierska,
tel: 22 863 73 04

szkola.promienista@wp.pl

I-VII

2

Szkoła Podstawowa nr 88

ul. Radarowa 4b Warszawa

22.01-.26.01.2018 7.00-17.00

Katarzyna Sarnecka,
tel: 22 846 09 32

dyrektor@sp88.edu

I-VII

 

Harmonogram rekrutacji do  Programu „Zima w Mieście 2018”

data

Etap rekrutacji

27.11.2017 r.

08.12.2017 r.

Przyjmowanie kart kwalifikacyjnych w feryjnych placówkach edukacyjnych

w dniu

18.12.2017 r.

Publikacja list uczestników w placówkach FPE

w dniu

18.12.2017 r.

Publikacja wykazu wolnych miejsc na stronach internetowych szkół oraz dzielnicy

18.12.2017 r.

26.01.2018 r.

Zapisy na wolne miejsca

 

Ferie w placówkach Domu Kultury

Dom Kultury Włochy, Artystyczny Dom Animacji oraz Okęcka Sala Widowiskowa przygotowały dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym zajęcia w ramach akcji ,,Zima w Mieście” .

W czasie ferii zimowych odbędzie się wiele ciekawych zajęć m.in. zajęcia w pracowni ceramiki, zajęcia plastyczne, muzyczne, instrumentalne, zajęcia z tańca towarzyskiego a także kino feryjne.

Oferta skierowana jest zarówno dla grup zorganizowanych jak i również dla odbiorców indywidualnych. Grupy zorganizowane obowiązują zapisy. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny. 

Pliki do pobrania: