Aktualności

Kolejne spotkanie w Klubie Seniora STOKROTKA w Dzielnicy Włochy
4 grudnia 2017

Kolejne spotkanie w Klubie Seniora STOKROTKA w Dzielnicy Włochy

W dniu 1 grudnia br. w klubie seniora „Stokrotka” przy al. Krakowskiej 274 w Warszawie odbyło się kolejne już spotkanie z grupą seniorów, tym razem poświęcone zasadom udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, znaczeniu prawidłowego postępowania z osobą wymagającą reanimacji, itp.

Wsparcia merytorycznego pracownikom Delegatury BBiZK w Dzielnicy Włochy udzielili funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy, którzy na co dzień prowadzą tego rodzaju szkolenia, mają więc bogate doświadczenie w realizacji działań profilaktycznych z różnymi grupami odbiorców.

Sposób prowadzenia zajęć, komunikatywność i jasność przekazywanych treści spowodowała, że seniorzy aktywnie uczestniczyli w warsztatach i zajęciach praktycznych ćwicząc na fantomie, udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej współuczestniczce zajęć, itp.

Seniorzy z uznaniem odnieśli się do inicjatywy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Włochy dotyczącej organizacji tego rodzaju szkoleń i wykazują zainteresowanie udziałem w kolejnych zajęciach planowanych na 2018 r.