Aktualności

I Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy - 12 stycznia
5 stycznia 2018

Zawiadomienie


Na podstawie § 4 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 51/X/2015 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/IX/2015 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, zwołuję I Sesję Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 12 stycznia 2018 roku, godzina 11.30 w siedzibie Rady Dzielnicy, al. Krakowska 257, sala konferencyjna nr 205, II piętro.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie I Sesji MRDW przez Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i przekazanie prowadzenia sesji radnemu seniorowi.
2. Ślubowanie radnych.
3. Podstawy dobrej komunikacji w MRDW.
4. Projekt Uchwały Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wyboru Przewodniczącego MRDW – wybór komisji skrutacyjnej.
5. Projekt Uchwały Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego MRDW.
6. Projekt Uchwały Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wyboru Sekretarza MRDW.
7. Ustalenie harmonogramu posiedzeń MRDW na 2018 rok, począwszy od lutego 2018 r.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.
 

Pliki do pobrania: