Aktualności

XXXV Sesja Rady Dzielnicy - kontynuacja 24 kwietnia
18 kwietnia 2018

Zawiadomienie o zwołaniu XXXV Sesji Rady Dzielnicy Włochy

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 5, § 22 ust. 1 i 2, 3 oraz § 23 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 16 do Uchwały NR LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. 2016, poz. 11794) zwołuje się XXXV Sesję Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 14 marca 2018 roku, na godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy, al. Krakowska 257, sala konferencyjna nr 205, II piętro.

 

 

 

XXXV Sesja Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - kontynuacja - odbędzie się 24 kwietnia 2018 roku o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy, al. Krakowska 257, sala konferencyjna nr 205, II piętro.

 

Transmisja on-line Sesji Rady Dzielnicy Włochy w dniu 24 kwietnia będzie dostępna pod adresem - www.kurierwarszawski.tv/wlochy/indexWLOl.htm 

Przypominamy, że na kontynuacji XXXV Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 9 kwietnia 2018 r. został odwołany Burmistrz Dzielnicy Włochy Michał Wąsowicz, a tym samym cały Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, czyli również Zastępcy Burmistrza Jerzy Kowaliszyn i Christian Młynarek.

Nie dokonano wyboru nowego Zarządu - Przewodniczący Rady Dzielnicy Włochy Andrzej Krupiński ogłosił przerwę w Sesji (do 24 kwietnia 2018 r.). 

W związku z tym, zgodnie z zapisami § 44 ust. 6 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 16 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r., "Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2".

Przypominamy, że o odwołanie Burmistrza, a tym samym całego Zarządu, wystąpił Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Burmistrz Wąsowicz swoja funckję pełnił już 3 kadencję od 2006 roku. 

Teraz Radni mają 30 dni na powołanie nowego Zarządu Dzielnicy. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje wprowadzeniem Zarządu Komisarycznego przez Prezydenta m.st. Warszawy.   

Więcej informacji https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Dzielnice/Wlochy/Rada_2014_2018/Sesje/default.htm

Projekty uchwał XXXV Sesji Rady Dzielnicy Włochyhttps://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E6353142-AAFF-4C68-89BC-03AB7EBC794D,frameless.htm

Uchwały, stanowiska i opinie Rady Dzielnicy Włochyhttps://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Wlochy/Rada_2014_2018/uchwaly_stanowiska.htm

Pliki do pobrania: