Aktualności

XXXV Sesja Rady Dzielnicy - kontynuacja 9 kwietnia
16 marca 2018

Zawiadomienie o zwołaniu XXXV Sesji Rady Dzielnicy Włochy

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 5, § 22 ust. 1 i 2, 3 oraz § 23 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 16 do Uchwały NR LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. 2016, poz. 11794) zwołuje się XXXV Sesję Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 14 marca 2018 roku, na godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy, al. Krakowska 257, sala konferencyjna nr 205, II piętro.

 

 

Kontynuacja sesji nastąpi 9 kwietnia o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy, al. Krakowska 257, sala konferencyjna nr 205, II piętro.

Więcej informacji https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Dzielnice/Wlochy/Rada_2014_2018/Sesje/default.htm

Projekty uchwał XXXV Sesji Rady Dzielnicy Włochyhttps://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E6353142-AAFF-4C68-89BC-03AB7EBC794D,frameless.htm

Uchwały, stanowiska i opinie Rady Dzielnicy Włochyhttps://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Wlochy/Rada_2014_2018/uchwaly_stanowiska.htm

Pliki do pobrania: