Aktualności

Spotkanie w Klubie Seniora „STOKROTKA” w Dzielnicy Włochy
13 marca 2018

Spotkanie w Klubie Seniora „STOKROTKA” w Dzielnicy Włochy

W dniu 9 marca br. w klubie seniora „Stokrotka” przy al. Krakowskiej 274 w Warszawie Delegatura BBiZK w Dzielnicy Włochy zorganizowała kolejne już spotkanie z grupą seniorów, tym razem pod hasłem: „Przemoc wobec starszych – skrywane cierpienie”.

To hasło kampanii społecznej realizowanej w Warszawie przez Fundację Projekt Starsi i współfinansowanej ze środków m.st. Warszawy i z funduszy EOG, w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.
Celem spotkania było zapoznanie słuchaczy z problematyką przemocy, zarówno psychicznej, jak i fizycznej wobec osób starszych.

Seniorzy uzyskali informacje o sposobach i formach pomocy jaką mogą uzyskać w sytuacji pojawienia się problemu przemocy. Prowadzący spotkanie odpowiadali na konkretne problemy zgłaszane przez słuchaczy wskazując na sposoby, formy postępowania adekwatne do sytuacji.
Podczas spotkania uczestnicy prelekcji otrzymali materiały informacyjne dotyczące korzystania z numerów alarmowych w tym, numeru 112 oraz instruujące jak postępować w przypadku utraty dokumentów.