Aktualności

Lato w Mieście 2018 w Dzielnicy Włochy
16 maja 2018

Lato w Mieście 2018 w Dzielnicy Włochy

Od dnia 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w programie „Lato w Mieście 2018” organizowanym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. W wakacyjnych placówkach edukacyjnych od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00, zapewniamy dzieciom opiekę, wyżywienie oraz bogatą ofertę programową - zajęcia sportowe, rekreacyjne, artystyczne, edukacyjne, kulturalne oraz świetlicowe. Program akcji jest bardzo urozmaicony i dostosowany do wieku oraz zainteresowań uczestników.

Rekrutacja do programu "Lato w Mieście 2018" rozpocznie się 17 maja 2018 od godz. 12:00.

Uwaga !
Zmianie ulega dotychczasowa forma zapisów do Programu Lato w Mieście. Tegoroczne zapisy uczestników będą prowadzone przy wsparciu elektronicznego systemu poprzez stronę www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl zgodnie z harmonogramem dla kandydatów:

 

Harmonogram zapisów do Programu Lato w Mieście 2018:

Data Etap zapisów/czynności kandydata
od  do
17 maja
godzina 12.00
29 maja
godzina 12.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów 
7 czerwca
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych
7 czerwca
godzina 16.00
18 czerwca godzina 12.00 Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie (na wskazane przez szkołę konto)
8 czerwca godzina 8.00 18 czerwca godzina 15.00 Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato w Mieście 2018, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwiedzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie
19 czerwca
 godzina 16.00
Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych
21 czerwca
godzina 12.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
21 czerwca
godzina 12.00
31 sierpnia Zapisy na wolne miejsca

      

Uczestnicy programu „Lato w mieście” odpłatnie korzystają z posiłków. Opłata za posiłek wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.

O zwolnienie z opłat za posiłki mogą ubiegać się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2017/2018 korzystają z bezpłatnych obiadów na mocy decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej lub decyzji dyrektora szkoły. Podstawę do zwolnienia z opłaty za posiłki stanowić będą zaświadczenia o korzystaniu z bezpłatnych posiłków w bieżącym roku szkolnym, wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub przez dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza. Zaświadczenie to rodzic, uczeń powinien przedstawić  w wakacyjnej placówce edukacyjnej, w której prowadzone będzie żywienie.

 

- zajęcia specjalistyczne w OSiR "Lato w Mieście" >>

- zajęcia specjalistyczne w Domu Kultury "Włochy" "Lato w Mieście" >>

- zajęcia specjalistyczne w Bibliotece Publicznej we Włochach "Lato w Mieście" >>

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

Zapraszamy również na LATO W BIBLIOTECE!

Zapraszamy także na kajaki na Stawach Cietrzewia i Koziorożca!

_______________________________________________________________________________

W związku z trwającymi przygotowaniami do realizacji Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” w Dzielnicy Włochy, uprzejmie informujemy, że do organizacji wypoczynku dla uczestników akcji zostały wyznaczone 2 wakacyjne placówki edukacyjne:

Wakacyjne placówki edukacyjne

Lp.

Nazwa placówki

Adres

Termin realizacji

telefon
/e-mail

uczestnicy z klas….

 1

Szkoła Podstawowa
nr 94

ul. Cietrzewia 22a
Warszawa

25.06-27.07.2018              

tel: 22 863 73 12

sekretariatsp94@wp.pl

I-VII

2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

ul. Astronautów 17
Warszawa

30.07-31.08.2018              

tel: 22 846 03 81

sp227@edu.um.warszawa.pl  

I-VII


Uwaga!
Szczegóły dotyczące programu oraz rekrutacji zostaną opublikowane w późniejszym terminie.