Aktualności

Program "Bezpieczne Osiedle"
21 marca 2018

Program "Bezpieczne Osiedle"

Program jest działaniem długofalowym, opartym na współpracy mieszkańców Warszawy z podmiotami mającymi wpływ na poziom bezpieczeństwa oraz zmierzającym do poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie dzielnic m.st. Warszawy.

Program realizowany jest przez Grupy Osiedlowe (GO), w skład których wchodzą:

- przedstawiciel Delegatury BBiZK Urzędu m.st. Warszawy,

- właściwy miejscowo policjant (dzielnicowy),

- strażnik miejski - inspektor ds. rejonu,

- przedstawiciel lokalnej społeczności (mieszkańców), członek rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej, organizacji społecznej i instytucji działającej na danym terenie lub inne osoby, które zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa w pracach GO.

KAŻDY Z MIESZKAŃCÓW może przyjść na spotkanie i ZGŁOSIĆ PROBLEM dotyczący bezpieczeństwa publicznego w najbliższej okolicy.

Założenia Programu:

- współpraca podmiotów ukierunkowana na eliminowanie niekorzystnych zjawisk związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i porządkiem publicznym,

- podejmowanie działań na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz informacji uzyskanych od Policji i Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Główne kierunki podejmowanych działań:

- bieżące określanie miejsc zagrożonych przestępczością i wykroczeniami na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców i służb mundurowych,

- podejmowanie inicjatyw zmierzających do eliminowania lub ograniczania zagrożeń i ich skutków,

- informowanie mieszkańców o lokalnych inicjatywach na rzecz bezpieczeństwa oraz możliwych zagrożeniach.

Informacje o terminach i miejscu spotkania Grupy Osiedlowej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: www.ud-wlochy.waw.pl w zakładce „Bezpieczeństwo” oraz w siedzibach administracji osiedli i wspólnot mieszkaniowych.

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa tel.: 22 443 44 14; 22 443 44 11; fax: 22 868 56 88, zkwlo@um.warszawa.pl

Zobacz także: