Aktualności

Akcja sterylizacji i kastracji oraz czipowania w 2018 r.
14 maja 2018

AKCJA STERYLIZACJI I KASTRACJI PSÓW I KOTÓW W WARSZAWIE

Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest bardziej bezpieczny dla zwierząt, niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają niepożądane działania uboczne.


ZALETY ZABIEGÓW STERYLIZACJI I KASTARCJI ZWIERZĄT:
- u zwierząt poddanych tym zabiegom zmniejsza się niekontrolowana agresja,
- nie dochodzi do ucieczek - zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się ilość zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień, czy wypadków komunikacyjnych,
- nie dochodzi do nieplanowanych ciąż i pojawiania się niechcianych kociąt czy szczeniąt,
- większe przywiązanie do właścicieli - swojego „stada”,
- sterylizacja zapobiega wystąpieniu tzw. ciąży urojonej,
- sterylizacja eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego oraz nowotworów sutków,
- kastracja zmniejsza ryzyko zachorowania na schorzenia prostaty, w tym na śmiertelny nowotwór prostaty,
- dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą żyć dłużej.

 

A B C  ZABIEGÓW:
- Podczas zabiegu, suki i kotki nie powinny  być w trakcie cieczki/rui.  
- Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
- Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
- Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.


Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 14 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
m.st. Warszawy w 2018 roku (uchwała nr LX/1584/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia
11 stycznia 2018 r.). Dotyczy ona zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.
Właściciele psów i kotów zamieszkujący na  terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać         
z możliwości bezpłatnego wykonania zabiegu zwierzęcia, w jednym z wybranych zakładów leczniczych (bez względu na dzielnicę zamieszkania)


Koszt zabiegu obejmuje:
- wizytę kwalifikującą w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,
- wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,
- zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
- wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.


Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Miasto jest:
- posiadanie ważności uprawień (e-hologramu) i okazanie „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka” (dot. osób pełnoletnich),
- wypełnienie przez właściciela zwierzęcia – w dwóch egzemplarzach – formularza
pn. „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota na koszt
m.st. Warszawy w 2018 roku” . Formularze dostępne są w zakładach leczniczych,
- okazanie dowodu tożsamości,
- okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),
- ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia,
- to, aby pies i kot był oznakowany elektronicznie (zaczipowany). Ponadto,
w przypadku psów wymagane jest aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.


UWAGA: Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu) Miasto nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę.
Miasto nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze).


Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji/kastracji powinno być
w dobrym stanie zdrowia oraz odpowiednio przygotowane do zabiegu. Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu.

W latach 2012-2017 sterylizacji i kastracji w ramach akcji prowadzonej przez Miasto poddano
8 034 psów i kotów.

 

AKCJA ELEKTRONICZNEGO ZNAKOWANIA PSÓW I KOTÓW W WARSZAWIE

Czipowanie (elektroniczne znakowanie) to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca w przypadku zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat. Specjalnym czytnikiem można odczytać numer czipa i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu. Umożliwia to praktycznie natychmiastowe powiadomienie go o odnalezieniu czworonoga. W czytniki wyposażone są: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Eko Patrole Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz większość lecznic weterynaryjnych.
Elektroniczne oznakowanie jest niezbędne, aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.

Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
do 14 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych,
w ramach realizacji
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie m.st. Warszawy w 2018 roku (uchwała nr LX/1584/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia
11 stycznia 2018 r.)
Właściciele psów i kotów zamieszkujący na  terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać         
z możliwości bezpłatnego zaczipowania zwierzęcia, w jednym z wybranych zakładów leczniczych (bez względu na dzielnicę zamieszkania)

Warunki bezpłatnego oznakowania psa/kota:
- wypełnienie w 2 egzemplarzach przez właściciela/organizację pozarządową/inny podmiot wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota. Formularze są dostępne w zakładach leczniczych,
- okazanie dowodu tożsamości,
- okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),
- ukończenie przez zwierzę 12 tygodnia życia.
UWAGA: Dodatkowo w przypadku psów - okazanie aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje podpisany przez lekarza egzemplarz wniosku,
a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej  Bazy Danych  SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu w terminie do 14 dni od dnia wszczepienia mikroprocesora.

W latach 2007-2017 elektronicznemu znakowaniu w ramach akcji prowadzonej przez Miasto poddano 92 500 psów i kotów.

 

 

Więcej na stronie >>  https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/Zwierzeta/default.htm

Zobacz także: