Aktualności

Odwołanie Zarządu Dzielnicy Włochy - 9 kwietnia
10 kwietnia 2018

Szanowni Państwo!

W związku z przebiegiem XXXV Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 9 kwietnia 2018 r. informujemy, że na Sesji został odwołany Burmistrz Dzielnicy Włochy Michał Wąsowicz, a tym samym cały Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, czyli również Zastępcy Burmistrza Jerzy Kowaliszyn i Christian Młynarek. Nie dokonano wyboru nowego Zarządu - Przewodniczący Rady Dzielnicy Włochy Andrzej Krupiński ogłosił przerwę w Sesji (kontynuacja odbędzie się 24 kwietnia 2018 r.). 

W związku z tym, zgodnie z zapisami § 44 ust. 6 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 16 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r., "Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2".

Przypominamy, że o odwołanie Burmistrza, a tym samym całego Zarządu, wystąpił Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Burmistrz Wąsowicz swoja funckję pełnił już 3 kadencję od 2006 roku. 

Teraz Radni mają 30 dni na powołanie nowego Zarządu Dzielnicy. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje wprowadzeniem Zarządu Komisarycznego przez Prezydenta m.st. Warszawy.       

Więcej informacji o XXXV Sesji Rady Dzielnicy Włochy znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E6353142-AAFF-4C68-89BC-03AB7EBC794D,frameless.htm