Aktualności

Dotacje na prace konserwatorskie
18 kwietnia 2018

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

W 2017 r. została podpisana UCHWAŁA NR LVII/1492/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

Rok 2018 jest pierwszym rokiem, gdy właściciele budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków mogli uzyskać dotacje na prace budowlane czy konserwatorskie. Miasto przeznaczyło na ten cel ponad 28 mln. złotych. Z zapowiedzi wynika, że na 2019 r. będzie przeznaczonych jeszcze więcej pieniędzy.

PREZENTACJĘ ze spotkania, które odbyło się w naszej Dzielnicy Włochy 20 czerwca 2018 znajdą Państwo TUTAJ>>

Wniosek dostępny jest TUTAJ>>

Informacje o gminnej ewidencji zabytków znajdą Państwo TUTAJ>>

Pełen tekst Uchwały nr LVII/1492/2017>>

Zasady przyznawania dotacji>>

Budynki we Włochach wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Aktualny wykaz ujety w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy>>  (Włochy od strony 229)

(zdjęcie - Paweł Skrzypczyński PSFoto)

Pliki do pobrania:
Zobacz także: