Aktualności

Nowy Zarząd Dzielnicy Włochy - od 14 maja
14 maja 2018

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 maja 2018 r. Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wydała Zarządzenie nr 752/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, które brzmi: 

"Na podstawie art. 10 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 i z 2018 r. poz. 130) i § 44 ust. 2 i 5 Statutu Dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 16 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420 i 11794 oraz z 2017 r. poz. 12429) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję się Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w składzie:
1) Pan Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy;
2) Pan Jerzy Kowaliszyn - Zastępca Burmistrza;
3) Pan Mariusz Wajszczak - Zastępca Burmistrza."

Nowy członek Zarządu został dzisiaj przedstawiony przez Sekretarza m.st. Warszawy Marcina Wojdata. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie - https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/0D8C59FC-966D-46C2-B150-323D6EE48504,frameless.htm