Aktualności

Dotacje na prace konserwatorskie - spotkanie 20 czerwca
18 czerwca 2018

Dotacje na prace konserwatorskie! 

Masz dom wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w gminnej ewidencji zabytków? Przyjdź i dowiedz się więcej!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w środę 20 czerwca o godz. 17.00
W Artystycznym Domu Animacji, ul. Chrościckiego 14.

Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się m.in.:
• Kto może ubiegać się o dotacje?
• Jakie są zasady przyznawania dotacji?
• Jak złożyć wniosek na dotacje?

Do zobaczenia!
Więcej informacji na stronie www.zabytki.um.warszawa.pl

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami na temat udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

W 2017 r. została podpisana UCHWAŁA NR LVII/1492/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

Rok 2018 jest pierwszym rokiem, gdy właściciele budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków mogli uzyskać dotacje na prace budowlane czy konserwatorskie. Miasto przeznaczyło na ten cel ponad 28 mln. złotych. Z zapowiedzi wynika, że na 2019 r. będzie przeznaczonych jeszcze więcej pieniędzy.

Wniosek dostępny jest TUTAJ>>

Informacje o gminnej ewidencji zabytków znajdą Państwo TUTAJ>>

Pełen tekst Uchwały nr LVII/1492/2017>>

Zasady przyznawania dotacji>>

Budynki we Włochach wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Aktualny wykaz ujety w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy>>  (Włochy od strony 229)

Pliki do pobrania: