Aktualności

Informacja dla mieszkańców ws. zabierania głosu na Sesji Rady
23 lipca 2018

Informacja dla mieszkańców ws. zabierania głosu na Sesji Rady

Celem umożliwienia swobodnych wypowiedzi przez mieszkańców oraz uzyskania przez nich rzetelnych informacji od przedstawicieli władz samorządowych, uprzejmie prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie propozycji spraw do dyskusji do Wydziału Obsługi Rady.

Przedmiotowe sprawy będą kierowane na posiedzenia przedmiotowych komisji merytorycznych, a w przypadku uznania przez komisję, że sprawa powinna być przedmiotem obrad Rady Dzielnicy, spawy te będą wprowadzane do porządku obrad sesji Rady.