Aktualności

XLII Sesja Rady Dzielnicy - kontynuacja 20 września, godz. 17.00
14 września 2018

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 5, § 22 ust. 1, 2 i 3 oraz § 23 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 16 do Uchwały NR LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. 12429 j.t) zwołuje się XLII Sesję Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 27 sierpnia 2018 roku, na termin przypadajacy 15 minut po zakończeniu XLI Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w siedzibie Rady Dzielnicy, al. Krakowska 257, sala konferencyjna nr 205, II piętro.

Kontynuacja XLII Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy wyznaczono na czwartek 20 września 2018 roku, godz. 17.00 w siedzibie Rady Dzielnicy, al. Krakowska 257, sala konferencyjna nr 205, II piętro.

 

Więcej informacji o Sesjach https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Dzielnice/Wlochy/Rada_2014_2018/Sesje/default.htm

Uchwały, stanowiska i opinie Rady Dzielnicy Włochy - https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Wlochy/Rada_2014_2018/uchwaly_stanowiska.htm

Sesja odbędzie się bez transmisji on-line.

Pliki do pobrania: