Aktualności

Dzielnicowa Komisja Wyborcza - dyżury
12 września 2018

Komunikat

Podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie i dyżurach Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Dzielnicowa Komisja Wyborcza w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w składzie:
1. Krzysztof Piotr Chojnacki – Przewodniczący
2. Wojciech Kordel – Z-ca Przewodniczącego
3. Jacek Leszek Borowski
4. Bożena Małgorzata Brzostowska-Głuch
5. Jan Marek Kalinowski
6. Ewa Anna Maktouf
7. Mariusz Łukasz Rybak
8. Dariusz Wojciech Świercz
9. Agata Magdalena Tomaszewska

pełni dyżury w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, II piętro, p. 225 w następujących terminach:

12.09.2018 r.  w godz.  15.00 – 17.00
13.09.2018 r.  w godz.  15.00 – 17.00
14.09.2018 r.  w godz.  10.00 – 12.00                    
                                      15.00 – 17.00
15.09.2018 r.   w godz. 10.00 – 13.00
17.09.2018 r.   w godz.  8.00 – 24.00

oraz pod numerem telefonu: 723-24-43-55.

                                                                                                                                                       Przewodniczący
Dzielnicowej Komisji Wyborczej
w Dzielnicy Włochy

/-/ Krzysztof Piotr Chojnacki