Aktualności

Zasady wieszania plakatów wyborczych na słupach oświetleniowych
28 września 2018

 

ZASADY WIESZANIA PLAKATÓW WYBORCZYCH NA SŁUPACH OŚWIETLENIOWYCH

 

Wieszanie plakatów wyborczych na słupach oświetleniowych będących własnością Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (wykaz do wglądu znajduje się w Zespole Infrastruktury dla Dzielnicy Włochy, II piętro, pokój nr 232 i 233) powinno odbywać się na wniosek złożony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego lub osobę upoważnioną przez Komitet Wyborczy.


Wniosek o wydanie ww. zezwolenia powinien zawierać:

1. nazwę i siedzibę komitetu wyborczego występującego o zajęcie pasa drogowego;
2. plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją reklamy wyborczej,
3. planowany okres umieszczenia reklamy wyborczej,
4. wymiary banneru reklamowego (wysokość x szerokość),
5. podpis pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Wydanie w tej sprawie stosownej decyzji w sprawie możliwości wieszania plakatów wyborczych na słupach oświetleniowych będących własnością Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy będzie wydawane w kolejności złożonych kompletnych zgłoszeń.

Opłaty będą naliczane zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały nr XXXI/666/2004  Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. Urz. woj. Mazowieckiego z 2004 r., Nr 148, poz. 3717 ze zm.) w sprawie: „wysokości dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy” w poz. 20 określono wysokość opłat za umieszczenie reklamy w pasie drogi gminnej:
a) o powierzchni nie przekraczającej 3 m² - 3,50
b) o powierzchni przekraczającej 3 m² do 9 m² - 3,70
c) o powierzchni przekraczającej 9 m² - 5,00 zł.