Aktualności

Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością dla Urzędu m.st. Warszawy
8 listopada 2018

Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością dla Urzędu m.st. Warszawy

19 października 2018r. Urząd m.st. Warszawy uzyskał od firmy Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. decyzję certyfikacyjną przyznającą  Certyfikat zgodności Systemu zarządzania jakością (SZJ) Urzędu m.st. Warszawy z wymaganiami normy  PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie bezpośredniej obsługi klienta.

Efekty pracy wszystkich pracowników Urzędu nad ciągłym doskonaleniem poziomu usług świadczonych mieszkańcom miasta w bezpośredni sposób przyczyniły się do pozytywnej oceny SZJ Urzędu m.st. Warszawy i otrzymania ww. decyzji.