Aktualności

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego - 16 maja
14 maja 2019

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, które odbędzie się 16 maja, o godz. 17:30 w Urzędzie Dzielnicy Włochy, sala 205, II piętro.

W związku ze zmianą procedury konkursowej w ramach której przyznawane są dotacje dla organizacji pozarządowych https://publicystyka.ngo.pl/nowa-procedura-konkursowa-w-warszawie-czytajcie-ogloszenia-konkursowe podczas naszego spotkania p. Joanna Krasnodębska, dyrektor Stowarzyszenia BORIS, poprowadzi warsztaty poświęcone tej tematyce (w zał. program).

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu także organizacje niewchodzące w skład Komisji.

Zapraszamy

Pliki do pobrania: