Aktualności

Jakie zmiany w statutach dzielnic - konsultacje społeczne do 17 marca
25 lutego 2019

Planujemy dostosować statut dzielnicy Włochy do nowych przepisów. Możesz zgłosić swoje uwagi. Konsultacje trwają do 17 marca 2019 roku

Zobacz proponowane zmiany w statucie dzielnicy >>>

Jak można wziąć udział w konsultacjach:
Osobiście podczas dyżuru w Urzędzie Dzielnicy Włochy:

27 lutego (środa) w godz. 10.00 – 12.00
4 marca (poniedziałek) w godz. 16.00 – 18.
14 marca (czwartek) w godz. 12.00 – 14.00

- mailowo na adres: konsultacjewlo@um.warszawa.pl
- pocztą na adres Urzędu Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

 

 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.

Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do rad dzielnic m.st. Warszawy o wyrażenie opinii w sprawie projektowanych zmian statutów dzielnic m.st. Warszawy >>>

Obecnie obowiązujący statut dzielnicy Włochy >>>

 

 

Pliki do pobrania: