Aktualności

Informacja Wydziału Obsługi Rady
5 marca 2019

Informacja

Celem umożliwienia swobodnych wypowiedzi przez mieszkańców oraz uzyskania przez nich rzetelnych informacji od przedstawicieli władz samorządowych uprzejmie prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie do Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy propozycji spraw do dyskusji.

Zgłaszane sprawy będą kierowane na posiedzenia właściwych komisji merytorycznych. W przypadku uznania przez komisję merytoryczną, że sprawa powinna być przedmiotem obrad Rady Dzielnicy, sprawy te będą wprowadzane do porządku obrad sesji Rady.

Dodatkowo, taki sposób procedowania pozwoli przygotować się do dyskusji przedstawicielom Rady i Zarządu Dzielnicy, a także zaprosić do udziału w sesji Rady właściwych pracowników Urzędu Dzielnicy.

W związku z powyższym, poza sytuacjami nadzwyczajnymi, dyskusje te nie będą odbywały się w punkcie „Sprawy różne” na sesji Rady Dzielnicy.

 

Pliki do pobrania: